Theory and Practice of Physical Culture № 7 2018

English
ANNIVERSARY OF OUR COLLEAGUES
 
VOCATIONAL TRAINING
D.N. Platonov, I.A. Cherkashin, A.N. Tambovskiy, L.L. PlatonovaRegional physical education system in Sakha Republic (Yakutia): progress facilitating provisions
V.P. Barakhsanov, E.A. Barakhsanova, N.P. Olesov, M.S. ProkopyevE-learning system application for physical education and sports specialist training 
 
ACADEMIC PHYSICAL EDUCATION
A.V. Voronkov, I.N. Nikulin, V.P. Babintsev, J.A. Shapoval, Ya.A. GoncharukGTO complex implementation technology for educational system
V.L. Kondakov, Е.N. Kopeikina, V.V. Agoshkov, V.I. BocharovaThermal water training model benefits for students’ health
N.N. Kladkin, M.N. Protodyakonova, M.I. Sentizova, L.L. PlatonovaFirst-year students’ swimming tests with comparative analysis prior to practical training
 
CONSULTATIONS
 
ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION
V.V. Drogomeretsky, A.A. Tretyakov, G.L. Nesterenko, P.P. KondratenkoTherapeutic swimming model for treatment of postural disorders
O.V. Bulatova, O.A. Bratseva, V.А. Mishchenko, S.A. Gilmanov, A.D. Danilova, E.A. LubyshevProfessional mobility driven adaptation of handicapped students to modern environments
 
PHYSICAL EDUCATION OF RISING GENERATION
L.E. Pakhomova, O.V. Petrenko, V.K. Klimova, T.A. MironovaPhysical activity benefits for schoolchildren’s health and life quality
V.V. Yadreev, A.V. Filippov, A.V. Burnashev, A.G. Migalkin Sport school cultural resource optimization based on social education program
N.A. Vinokurova, M.I. Vasilyeva, E.N. Gogoleva, G.G. GorokhovaBenefits of active folk games and competitions for preschool physical education process
A.L. Korepanov, О.N. Golovko, I.Yu. Vasilenko, S.E. MotornayaYouth population heart functionality tests in Sevastopol
 
SPORT PSYCHOLOGY
E.A. Levanova, L.V. Tarabakina, Т.V. Pushkareva, Е.V. Zvonova, A.S. NesterenokMental performance rates indicative of staff workaholism meaning excessive professional career motivations
 
PHYSICAL EDUCATION OF RISING GENERATION ABROAD
I.G. Maksimenko, G.N. Maksimenko, V.V. Sokorev, S.V. RylskiyProgress rating system in us physical education school curricula
 
TRAINER – journal in journal
I.A. Cherkashin, Е.P. Kudrin, V.G. Torgovkin, V.N. LoginovElite mas-wrestlers’ techniques and tactics rating on low-pull training machine
E.V. Krivoruchenko, P.I. Yakovlev, M.V. Petrov, M.G. ArtamonovaMiddle-distance runners’ skill-specific functionality profiling study
G.A. Gilev, V.N. Gladkov, V.V. Vladykina, А.А. PleshakovAnaerobic practices to build up oxidizing capacity in core muscle groups
 
YUGRA – SCIENCE AND SPORT
S.I. Loginov, A.Yu. Nikolayev, M.N. MalkovEffects of nordic walking on senior women’s physical fitness
N.I. Sinyavsky, V.A. Grigoryev, A.V. Fursov, V.Yu. LosevSurvey of physical education instructors’ attitudes to preschool physical education models
 
PERSPECTIVE
 
IN SEARCH OF NEW BREAKTHROUGH 
F.I. Sobyanin, V.N. Irkhin, Т.В. Nikulina, A.P. PeresypkinCrisis of core values in modern Olympic sports
M.A. Fedorov, L.P. Bugaeva, N.N. Kladkin, V.S. Timofeyev Historical and educational basics for traditional archery of Sakha people
Ya.I. Yakovlev, I.I. Druziyanov, N.D. Kronnikov, S.V. SemenovNational sports fundamental for Olympic accomplishments of Yakut athletes
S.I. Filimonova, A.A. Lotonenko, A.V. Lotonenko, Yu.S. MolodykhCultural domain of academic physical education and sports system