Theory and Practice of Physical Culture № 7 2019

English
VOCATIONAL TRAINING
E.Y. Mikhaylova, N.G. Zakrevskaya, E.V. Utisheva, E.Yu. Komeva Social conceptions of physical education and sport professions: stratification approach
D.N. Platonov, A.N. Tambovsky, I.A. Cherkashin, L.L. PlatonovaPhysical education and sport training service: regional priorities
G. Berekbussunova , A. Kulbaev, Kh. Untaev, G. Turarova, S. TurarovBenefits of new physical education specialist education service model
 
PHYSICAL ACTIVITY OF POPULATION
M.A. Fedorov, N.N. Kladkin, L.P. BugaevaTourism in academic physical education service
O.V. Kudryavtseva, V.S. Belyaev, M.A. KayminInstitutional and practical tools to train basic physical skills at schools
V.L. Kondakov, L.N. Voloshina, E.N. Kopeikina, N.V. BalyshevaRespiratory training model to correct cardio-respiratory system disorders
 
ACADEMIC PHYSICAL EDUCATION
F.I. Sobyanin, I.N. Nikulin, A.P. Peresypkin, T.V. NikulinaFeatures of activity of the russian delegation in the federation of physical education europe
V.P. Babintsev, Ya.A. Goncharuk, S.V. Goncharuk, I.G. KomarovaAcademic physical education system: institutional structure and situation
V.V. Drogomeretsky, A.A. Tretyakov, M.P. Spirin, I.Yu. VoroninIndividual mental qualities tests in academic physical education service
 
NATIONAL PHYSICAL EDUCATION
I.I. Druziyanov, N.S. Filippov, I.A.Cherkashin Yakut national hapsagay wrestling: progress analysis
 
SPORT PSYCHOLOGY
O.P. Kokoulina, V.A. Ivanov, E.A. Lubyshev, T.V. Buyanova, S.B. MavrinaSocio-psychological adaptation upon retirement from professional sports
 
SPORT PHYSIOLOGY
A.L. Pokhachevsky, K.G.K. Abdullayeva, M.V. Akulina, Yu.M. Reksha, F.R. GadzhimuradovHeart rate variation profiling by stress tests in precompetitive, competitive and rehabilitation periods
E.V. Markin, M.V. Shelkov, A.F. Shcherbina, V.V. Averyasov, L.G. KimFunctionality profiling versus heart rate variability in polyathlon competitors
A.M. Vyshedko, L.V. Stepanova, O.A. Kolenchukova, V.A. KratasyukBenefits of biophysical tests of saliva for athletic functionality rating tests
 
CONSULTATIONS 
Peulic Jovica, V.V. Yadreev, S.V. Semenov Basketball terminology: unification challenges
I.E. Barnikova, A.V. Samsonova, L.L. Tsipin Effect sizing in the statistical sport data processing
 
«TRAINER» – journal in journal 
I.G. Maksimenko, G.N. Maksimenko, L.V. Zhilina, D.N. Bayeva Training workload controls applicable in elite women's volleyball
E.M. Kalinin, A.E. Vlasov, V.V. Panikov, O.V. ChigirintsevaElite footballer’s competitive performance rating criteria
M.I. Borokhin, M.I. Sentizova, E.I. Savvinova Improved strength building method for mas-wrestling sport
I.F. Andruchshishin, I.P. Sivokhin, G. Tolegenova, N.A. OgienkoPersonality qualities versus competitive success rates in elite women's weightlifting sport
 
YUGRA – SCIENCE AND SPORT
S.I. Loginov, A.Yu. Nikolaev, N.K. Smagulov, V.Yu. LosevStudents’ physical activity in Surgut and Karaganda: comparative analysis
V.A. Rodionov, M.A. Rodionova, E.K. Inake Individual speed control models for swimmers
 
IN SEARCH OF NEW BREAKTHROUGH